• Rust & privacy
  • 10.000 m2 tuin
  • Groot terras
  • Geheel vrijliggend
  • Volledig gerestaureerd en van alle moderne gemakken voorzien
Bomen en bloemen

Zeeland is een bijzonder landschap, het is een grote rivierdelta die bijzondere natuurwaarde heeft. De provincie is bosarm, de zilte wind en oorspronkelijke niet ingepolderde slikken en schorren werden regelmatig overspoeld door zout water zodat bossen geen kans kregen. Maar in de vroege Middeleeuwen werd steeds meer land ingepolderd, rond De Florishoeck vindt u nog veel kleine polders die al meer dan 500 jaar geleden handmatig werden ingepolderd. Op de schilderachtige kleine dijkjes werden vaak populieren geplant en de weilanden werden afgezet met de stekelige meidoorn. De Germanen maakten van de meidoorntakken al ondoordringbare heggen ter bescherming van hun akkers en goed. Die gewoonte is ook in Zeeland overgenomen. Ook in de wilde hagen rond de hoogstamfruitboomgaard bij De Florishoeck vindt u de meidoorn die zo heet omdat hij in mei prachtig wit bloeit. Voor de Tweede Wereldoorlog stonden in Walcheren en Zuid Beveland honderden kilometers meidoornhaag, maar vandaag zijn er nog maar enkele stukken over, vooral rond Nisse en De Florishoeck. Het gebied biedt een kijkje in hoe het landschap er in Zeeland vroeger uitzag. De grote bomen tegenover De Florishoeck zijn Canadese populieren. Deze bomen kwamen vroeger heel veel voor in Zeeland, maar de exemplaren bij De Florishoeck behoren nu tot de laatste grote exemplaren in de provincie.  Van het hout van deze bomen worden de bekende Zeeuwse klompen gemaakt.

Wilgen vormen een andere veel voorkomende soort in Zeeland. Er zijn wel 10 soorten inheemse wilgen. In de tuin van De Florishoeck vindt u onder andere schietwilgen, katwilg en de bekende knotwilg. De knotwilg wordt vaak als wilgensoort genoemd, maar dat is eigenlijk onjuist. Het geeft aan dat de wilg geknot is, dus het betreft een aanduiding van de snoeivorm. Er zijn verschillende wilgensoorten die geknot kunnen worden, maar meestal betreft het de schietwilg. Knotwilgen vind je overal in Zeeland, de snel groeiende twijgen werden vroeger gebruikt als bezemsteel.

Een andere boomsoort die thuishoort in Zeeland is de es. Vroeger werd de es aangeplant voor hakhout, tegenwoordig wordt de es als inheemse boom aangeplant voor de natuurwaarde, ook bij ons staan er enkele op het perceel.  Helaas wordt deze boom sterk gedecimeerd door vele ziekten en plagen en wordt de es minder vaak aangeplant dan voorheen.

In de Zak van Zuid-Beveland zijn op meerdere plekken oude grenslindebomen te vinden. In die regio was het vroeger een gebruik om bomen te planten bij grenzen van particuliere erven, dorpen, gemeenten of waterschappen. Vroeger had men geen meetapparatuur dus werden de bomen geplant als afbakening. Sommige grenslinden zijn meer dan 200 jaar oud. Ook de Florishoeck heeft een aantal verschillende lindebomen in de tuin van zo’n dertig jaar oud.

Zuid Beveland is vanouds bekend om zijn fruitteelt. Met name kersen en zwarte bessen gedijen erg goed in het gebied. Tot in de zestiger jaren vond men veel hoogstamfruitboomgaarden, het westelijke stuk van de tuin is een voorbeeld van hoe zo’n boomgaard eruit zag met wilde Zeeuwse hagen als afzetting en windscherm. Het gras tussen de bomen werd dan bijgehouden door vee.  In de moderne fruitteelt worden zwak groeiende bomen die op een zwak groeiende onderstam staan dicht op elkaar in rijen geplant.  De pluk wordt daardoor veel eenvoudiger en de bomen kunnen dicht opeengepakt worden geplaatst, de opbrengst per hectare is veel groter.  In het voorjaar (april/mei) is het gebied zeer bekend vanwege de prachtige bloesem in de boomgaarden. Wij hebben geen vee op het perceel, maar hebben besloten het terrein onder de hoogstamfruitbomen niet te maaien waardoor in de zomer een wilde bloementuin ontstaat, een voedingsbodem voor veel vlinders en insecten die weer een aantrekkelijke dis vormen voor zwaluwen en andere kleine vogels die in de hagen broeden.