• Rust & privacy
  • 10.000 m2 tuin
  • Groot terras
  • Geheel vrijliggend
  • Volledig gerestaureerd en van alle moderne gemakken voorzien
Dieren rond De Florishoeck

Rond De Florishoeck leven veel verschillende dieren. Zo zult u regelmatig hazen en konijnen zien in de tuin en veel verschillende vogelsoorten zoals fazanten en patrijzen, maar ook staartmeesjes, spechten en de spotvogel. In de winter bezoeken veel kramsvogels en roodborstjes het gebied. Ook vaste gasten zijn de egeltjes die soms ook overdag actief zijn. Roofvogels als de torenvalk, kiekendief, buizerd en sperwer zult u regelmatig zien en de torenvalk broedt soms op het perceel in een speciaal daarvoor geplaatste bak op een hoge paal. In de weilanden vindt u schapen, koeien en veel wilde ganzen die steeds vaker “overzomeren”. In de winter is het gebied een belangrijk ganzengebied waar diverse soorten massaal fourageren. Iets verder van De Florishoeck vindt u zeehondjes, ree├źn, damherten en vogels als kluut, lepelaar en stern. Door de gevarieerde vegetatie vindt u bij de juiste omstandigheden ook bijzondere insecten in de tuin als de kolibrievlinder en de platbuik libelle. Voor natuurliefhebbers is er veel te beleven in Zeeland, zowel onder als boven water.